ลำน้ำมายไหลผ่านเลี้ยงชีวิต สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อวังเงิน ท่องเที่ยวเพลิดเพลินน้ำตกแม่ม้า ศูนย์รวมใจประชาวัดพระธาตุสันดอน เลืองลือกระฉ่อนเห็ดหอมปางมะโอ
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 


กศน.ตำบลวังเงินจัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตความรู้เรื่องเพศศึกษา ณ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์
 
กศน.ตำบลวังเงินร่วมกิจกรรมกีฬาสีกศนอำเภอแม่ทะเกมส์   
กศน.ตำบลวังเงินนำนักศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ครูกศน.ตำบลวังเงิน เข้าร่วมอบรมกระบวนการผลิตคลิปสำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอน 
กศน.ตำบลวังเงินร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กศน.ตำบลวังเงินนำนักศึกษาร่วมโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียงเชิงประจักษ์ 

 
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอแม่ทะ 
รายชื่อนักศึกษากศน.ตำบลวังเงิน ที่คาดว่าจะจบ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ N - Net ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
ประกาศกำหนดการสอบN-Net ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนที่ 2/54
กศน.แม่ทะจัดกิจกรรมอบรมค่ายลูกเสือ
กศน.แม่ทะจะจัดกิจกรรมอบรมค่ายธรรมะ
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลหัวเสือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวเสือ
ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551