กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ 
งานวันวิชาการกศน.อำเภอแม่ทะ 
เปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอแม่ทะ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
แข่งกีฬา นักศึกษา กศน.ตำบล 
ถอดบทเรียนชุมชนพึ่งตนเอง ประปาภูเขา 
เดินรณรงค์ประชาสำพันธ์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
การปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับ
รดน้ำดำหัว ผอ.สำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง
คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ กศน.แม่ทะ ร่วมรดน้ำดำหัว ผอ.กศน.แม่ทะ
กศน.แม่ทะร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุอำเภอแม่ทะ
เปิด กศน.ตำบลป่าตัน หลังใหม่
อบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการประกอบอาชีพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรบูรณาการ เรื่อง กินอยู่ รู้ค่า ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติธรรมน้อมนำสู่ความร่มเย็น

ลูกเสือช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลนาครัว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ
ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551