ข่าวกิจกรรม

เปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอแม่ทะ   
รดน้ำดำหัว ผอ.สำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง   
คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ กศน.แม่ทะ ร่วมรดน้ำดำหัว ผอ.กศน.แม่ทะ   
กศน.แม่ทะร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุอำเภอแม่ทะ    
อบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการประกอบอาชีพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรบูรณาการ เรื่อง กินอยู่ รู้ค่า ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ปฏิบัติธรรมน้อมนำสู่ความร่มเย็น   
กศน.แม่ทะ จัดงานวันวิชาการ กศน.แม่ทะ   
กศน.แม่ทะ มอบป้ายชมรมรักการอ่านและป้ายครอบครัวรักการอ่านให้กับผู้ใหญ่บ้านของแต่ละตำบลในอำเภอแม่ทะ
   
กศน.แม่ทะ จัดกีฬา กศน.แม่ทะเกมส์   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลนาครัว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ
ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551