กศน.อำเภอแม่ทะ ขอเผยแพร่สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน
  วันที่  31/03/2559
 
 


รายละเอียด
กศน.อำเภอแม่ทะ ขอเผยแพร่สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

เอกสารแนบ: http://www.industry.go.th/samutsakhon/index.php/component/k2/item/download/137_1f6c88e6147c700070db9910335d6c51
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลนาครัว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ
ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551