กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ
  วันที่  9/12/2555
 
 


รายละเอียด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ได้ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ ทั้งในภาคเช้าและภาคค่ำ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 - 10.00 น. และเวลา17.30 - 08.30 น. โดยนางนิลุบล องค์การ ผอ.กศน.แม่ทะ บุคคลากร เจ้าหน้าที ข้าราชการ พนักงานราชการ และจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนชาวอำเภอแม่ทะ
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลนาครัว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ
ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551