เปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอแม่ทะ
  วันที่  29/08/2555
 
 


รายละเอียด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ได้จัดกิจกรรมเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอแม่ทะ ณ ลานค้าชุมชนตำบลนาครัว ภายในงานได้รับเกียรติจากนายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธิเปิด กล่าวรายงานโดยนายสุรพันธุ์ ตรีมงคล นายอำเภอแม่ทะ นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ นักศึกษามาร่วมกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมด้านอาชีพมากมายของกศน.ตำบลทั้ง 10 ตำบลของอำเภอแม่ทะ มีการจัดนิทรรศการ กิจกรรมอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การแสดงและการจำหน่ายสินค้า OTOP
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลนาครัว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ
ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551