กศน.แม่ทะจะจัดกิจกรรมอบรมค่ายธรรมะ
  วันที่  26/07/2554
 
 


รายละเอียด
กศน.แม่ทะ จะจัดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักศึกษาของกศน.แม่ทะ ในระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2554 ณ วัดบรรพตสถิต ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จึงขอเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนที่มีความต้องการและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กศน.อำเภอแม่ทะ และกศน.ตำบลทั้งสิบตำบลในอำเภอแม่ทะ หรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่
0 - 543 - 331 -551
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลนาครัว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ
ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551