อบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการประกอบอาชีพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรบูรณาการ เรื่อง กินอยู่ รู้ค่า ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  วันที่  10/01/2555
 
 


รายละเอียด
    
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ได้จัดกิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการประกอบอาชีพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรบูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กินอยู่ รู้ค่า ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้จัดกิจกรรมในเรื่อง การทำนา โดยได้รับเกียรติจาก นางนิลุบล องค์การ ผอ.กศน.แม่ทะ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และวิทยากรจากอำเภอแจ้ห่ม ผู้ใหญ่ ชาญ จานแก้ว ผู้ใหญ่บ้านทุ่งฮาง ตำบลต้นผึ้งอำเภอแจ้ห่ม นายศราวุฒิ อินปั๋น ครู กศน.ตำบลต้นผึ้ง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บุญเรือน เฒ่าคำ จากบ้านสามขา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการทำนา ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลนาครัว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ
ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551