ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระไม้แก่นจันทน์ สินแร่สำคัญถ่านหินดินขาว อาชีพยืนยาวไม้แกะสลักแหล่งประจักษ์ธรรม ถ้ำพระสบาย
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 


วันที่ 24 พ.ย.2564 ครู กศน.ตำบลดอนไฟ ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำนโยบายและจุดเน้น สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2565 และมาตรฐาน กศน.ตำบล ปี 2565 เพื่อสู่การปฏิบัติงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
โดยมี นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด รับฟังการบรรยายในหัวข้อ
- การแนะแนวและเทคนิคการให้คำแนะนำปรึกษา โดย ดร.อดุลย์ ปัญญา สาขาวิชาจิตวิทยาและแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
- มาตราฐาน กศน.ตำบล ปี 2565 โดย นายวิรัตน์ คงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
- มาตรฐาน กศน.ตำบล ปี 2564 กับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย นายสมชาย เด็ดขาด รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำนโยบายและจุดเน้น สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2565 และมาตรฐาน กศน.ตำบล ปี 2565    
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำนโยบายและจุดเน้น สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2565 และมาตรฐาน กศน.ตำบล ปี 2565  
ข่าวเทส 
กศน.ตำบลดอนไฟ จัดกิจกรรมตามพันธกิจ ปีงบประมาณ 2558
 
ครูผู้สอนคนพิการตำบลดอนไฟจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน 

 
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอแม่ทะ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนที่ 2/54 
กศน.แม่ทะจัดกิจกรรมอบรมค่ายลูกเสือ 
กศน.แม่ทะจะจัดกิจกรรมอบรมค่ายธรรมะ
มาดูกันหน่อยนะคะ
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
EntssJxqpRRmkY  
  
wwfYCbljmdLOo  
  
ZLVgnfczkwpK  
  
VGgIXNxGZXdIZnywq  
  
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลหัวเสือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนไฟ
ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551