ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระไม้แก่นจันทน์ สินแร่สำคัญถ่านหินดินขาว อาชีพยืนยาวไม้แกะสลักแหล่งประจักษ์ธรรม ถ้ำพระสบาย
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 


วันที่ 9พฤศจิกายน 2564 ครู กศน .ตำบลร่วมด้วยกับคณะกรรมการ ศสปชต.ตำบลและตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมกิจกรรมให้ความรู้ ศส.ปชต.และเครือข่ายพันธมิตรช่วยเหลือและสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่นโดยผ่าน Zoom cloud meeting ณ กศน.ตำบลบ้านบอม โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง
 
กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาตำบลบ้านบอมเพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียน 2/2564และกิจกรรมการเรียนการสอนสัปดาห์   
กศน.ตำบลน้ำโจ้ เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมมรดกภูมิปัญญา อาหารพื้นบ้าน อาภรณ์พื้นเมือง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
วันที่ 23/11/2564
 
วันที่ 8-12 เม.ย.61 จัดกิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ณ อบต.บตำบลบ้านบอม 
กศน.ตำบลบ้านบอม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/61 1 - 30 เมษายน61 
วันที่ 28-29 มี.ค.61 โครการอบรมหลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด"61 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 

 
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอแม่ทะ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนที่ 2/54 
กศน.แม่ทะจัดกิจกรรมอบรมค่ายลูกเสือ 
กศน.แม่ทะจะจัดกิจกรรมอบรมค่ายธรรมะ
มาดูกันหน่อยนะคะ
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลบ้านหอม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ
ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551